Search This Blog

Sunday, December 5, 2010

စင္ကာပူမွ ႏြားအေတြ႕ၾကံဳမ်ား (၂)


ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရေသာ MSCP ပေရာဂ်က္တြင္႐ိွတဲ႔ Contractor ဖက္ကပိုင္႐ွင္သူေဌးမွအစ Supervisor အဆံုးလူမ်ားဟာ ေဆးမွင္ေၾကာင္အ႐ုပ္ Tattoo ကိုယ္စီျဖင္႔ ဟိုအရင္ေခတ္ကဆိုရင္ေတာ႔ တကယ္႔ လူမိုက္ဂိုဏ္းသားမ်ား ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စီနီယာအဖိုးႀကီးကေတာ႔ သူတို႔ကိုၾကည့္ၿပီး ေဆးသုတ္တဲ႔သူေတြဟာ အေဆာက္အဦးေတြကို ေဆးသုတ္ရတာအားမရလို႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ျပန္ၿပီးေဆးျပန္ေရးတဲ႔ သူေတြအျဖစ္ အျမဲေနာက္ေလ႔႐ွိပါတယ္။ ဟိုအရင္ကေတာ႔ R&R အလုပ္ေတြဟာ
လုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Management အေျပာင္းအလြဲမ်ားေၾကာင္႔ ႏြားေတြရဲ႕တင္းၾကပ္မႈေအာက္မွာ Contractor အတြက္မလႈပ္သာ မလူးသာနဲ႔ Contract Specification, Supplimentary Specification မွာေဖာ္ျပထားတဲ႔အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေစၿပီး Preliminary အရ Onsite
နဲ႔ Offsite မွာေပးရမယ္႔ ဝန္ေဆာင္မႈအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ႐ွိမ႐ွိကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္လာၾကပါတယ္။
Contractor အျမဲေျပာေလ႔႐ွိေသာ စကားမွာ အရင္က HDB ရဲ႕နာမည္ႀကီးတစ္ပင္တိုင္စံ Consultant တုန္းကဆိုရင္ လုပ္စရာမလိုဘဲ မေန႔တေန႔ကမွေပၚလာတဲ႔ ဘာမွမဟုတ္တဲ႔ Consultant ေၾကာင္႔မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အျမဲပဲဆင္ေျခေပးေလ႔႐ွိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ RTO က်ားႀကီးေတြရဲ႕ Contractor အေပၚဟိန္းေဟာက္မာန္မဲမႈေၾကာင္႔ ပေရာဂ်က္အေနအထားျခင္းတူတာေတာင္ အဲဒီနာမည္ႀကီး Consultant ထက္ေကာင္းမြန္ေသာ Preliminary ခံစားခြင္႔ကို ရ႐ွိခဲ႔တယ္။ Inspection Form Submit လုပ္မွ အလုပ္ခြင္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွႏြားနဲ႔ Co-Operate မလုပ္ႏိုင္ေသာ Supervisor အားေနရာေျပာင္းဖယ္ရွားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္အသံုးျပဳေသာ ပစၥၥည္းမ်ားမွန္ကန္စြာ လိုက္နာမႈမ႐ွိပါက အစကေနျပန္၍ လုပ္ေစျခင္း တို႔မွာ Contractor အေပၚအႏိုင္ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔လဲ Contract Specification အားသမာက်မ္းစာအုပ္ဖတ္သလို စာတစ္ေၾကာင္းျခင္း၊ စာတစ္ပိုဒ္ျခင္း အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆို လုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုပါက Contractor အေနနဲ႔လုပ္ကိုင္ရခက္ခဲၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ပေရာဂ်က္မၿပီးႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ႔ ပေရာဂ်က္လည္းအခ်ိန္မွီၿပီး အလုပ္မွာလည္း လက္ရာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေဘာင္ဝင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ တင္းတလွည္႔ေလ်ွာ႔တလွည္႔နဲ႔ Contractor ရဲ႕အလုပ္အား မ်က္ေျချပတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရပါမယ္။ Quality, Time, Cost ဆိုေသာ ပေရာဂ်က္ျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္တြင္ Progress မွာအဓိကၾကေသာေနရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး အခ်ိန္မီွမၿပီးႏိုင္ပါက Contractor အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး Liquidated Damage ဆိုတာေပးရၿပီး Consultant အေနျဖင္႔လဲ ပေရာဂ်က္အား ေသခ်ာစြာစီမံမလုပ္ေသာေၾကာင္႔ ဖိအားေပးခံရပါမယ္။
ႏြားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳလုပ္သက္ဟာ အလြန္အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ Contractor ရဲ႕လွည့္ကြက္၊ အလုပ္ၿပီးဖို႔တခုတည္းသာၾကည့္တတ္ေသာအေလ႔အက်င္႔၊ စကားအားေရွ႕ေနာက္မညီဘဲ ေျပာခ်င္သလိုေျပာတတ္ျခင္း၊ Project Tender Value နည္းသျဖင္႔ အျမတ္မ်ားမ်ားျပန္ရလာေစရန္ လုပ္ရမယ္႔ေဘာင္အတြင္းမလုပ္ေသာ Cheating မ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဖက္မလိုက္ဘဲ Neutral က်က်ဆံုးျဖတ္ၿပီး မိမိအထက္မွ Qualified Person, Resident Engineer, Project Engineer အားအသိေပးရပါမယ္။ တခါတေလၾကေတာ႔ ကိုယ္႔အေနနဲ႔ ေသးငယ္တယ္လို႔ထင္ရတဲ႔ျပႆနာဟာ သူတို႔အတြက္ေတာ႔ တကယ္႔ကိုပံုႀကီးခ်ဲ႕ေျပာစရာ ျဖစ္ရင္ျဖစ္လိမ္႔မယ္။ အဲဒီေတာ႔ မ်က္စိဖြင္႔နားကိုစြင္႔ထားၿပီး Clerk of Works အလုပ္ကိုလာၿပီးအိပ္ပဲေနတယ္ ဘာမွမသိဘူး အလကားပဲလို႔အေျပာမခံရေအာင္ ေနတတ္ဖို႔ေတာ႔လိုတယ္ေနာ္။

2 comments: